Ana SayfaArşivMakalelerYÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN YANLIŞ KARARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN YANLIŞ KARARI

 

 

Prof. Dr. Türk:

“Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin yanlış kararını kendiliğinden düzeltmek ve Anayasa’ya uygun başka bir aday gösterilmesine olanak sağlamak zorundadır. Cumhurbaşkanı seçimi, Anayasa’nın 104. maddesine göre ‘Devletin başı’ olacak insanın seçimidir. Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen verilen yanlış karar sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçildiği takdirde Türkiye, 5 yıl boyunca meşruiyeti tartışma konusu olacak bir insan tarafından yönetilecektir. Yüksek Seçim Kurulu, yalnız tarihî bir vebal değil, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesine göre ‘Görevini kötüye kullanma’ ile suçlanmasına kadar gidebilecek bir sorumluluğun altına girebilir.”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener,  Kurul’un bu gün yaptığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarına yapılan itirazları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri ile birlikte değerlendirdiğini ve anılan  üç aday yönünden oybirliğiyle reddettiğini açıklamıştır. Bu konuda eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yazılı bir açıklama yaptı:

“Anayasa’nın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu, ‘Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama, … Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını karara bağlama …” görevlerini yerine getirmekle yükümlü,  üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilmiş bir organdır.  Ancak bu gün itiraz edilen üç aday hakkında  verdiği karar, Recep Tayyip Erdoğan yönünden  yanlıştır. Çünkü:

Anayasa’nın 101. maddesinin II. fıkrasına göre ‘Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

İlk kez 31.5.2007 tarihinde Meclis’te, 21.10.2007 tarihinde halkoylamasıyla kabul edilen 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile Anayasa’ya konulan bu hüküm, 21.1.2017 tarihinde Meclis’te, 16.4.2017 tarihinde yine halkoylamasıyla kabul edilen 6771 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle yine Anayasa’nın 101. maddesinin II. fıkrası olarak aynı sözcüklerle tekrarlanmıştır. 19.1.2012 tarih ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrasına göre de ‘Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu göreve ilk kez  10 Ağustos 2014  günü doğrudan halk tarafından seçilmiş ve 28 Ağustos 2014 günü Anayasa’nın 103. maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerek görevine başlamıştır. 24 Haziran 2018  günü milletvekili genel seçimiyle birlikte  yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci kez seçilen Erdoğan, 9 Temmuz 2018 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde  andiçerek görevine başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlen ikinci döneminde görev yapmaktadır. Anayasa’nın 16 yıldan beri yürürlükte olan 101. maddesinin II. fıkrasına, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 11 yıldan beri  yürürlükte olan 3. maddesinin 3. fıkrasına göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilme yeterliği yoktur. Anayasa’nın 116. maddesinin I. ve III. fıkraları uyarınca kendisine üçüncü kez aday olma olanağı sağlayacak seçimlerin yenilenmesi kararı, Türkiye Büyük Meclisi tarafından alınmamıştır.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 9. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu, ‘adayların seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını’ inceledikten sonra geçici aday listesini, 10. maddesine göre yapılan itirazları inceleyip karara bağladıktan sonra kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlamakla yükümlüdür. Kurul, Erdoğan yönünden bu görevini gerektiği gibi yapmamıştır; verdiği karar yanlıştır. Fakat  Anayasa’nın 79. maddesine göre ‘Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.’     

O nedenle Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin yanlış kararını kendiliğinden düzeltmek ve Anayasa’ya uygun başka bir aday gösterilmesine olanak sağlamak zorundadır. Cumhurbaşkanı seçimi, Anayasa’nın 104. maddesine göre ‘Devletin başı’ olacak insanın seçimidir. Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen verilen yanlış karar sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçildiği takdirde Türkiye, 5 yıl boyunca meşruiyeti tartışma konusu olacak bir insan tarafından yönetilecektir. Yüksek Seçim Kurulu, yalnız tarihî bir vebal değil, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesine göre ‘Görevini kötüye kullanma’ ile suçlanmasına kadar gidebilecek bir sorumluluğun altına girebilir.”   

 (31.3.2023)