Ana SayfaArşivBasın DuyurularıYargının özgür ve gür sesi avukatlık

Yargının özgür ve gür sesi avukatlık

 

09 07 2020                                                               Yekta Güngör Özden

 

Türkiye Baroları Başkanlarının hazırladığı (1964-65) Avukatlık Kanunu

Tasarısı’nın son düzenlemesini yaparak TBMM’ne sunulmak üzere Adalet

Bakanlığı’na veren Ankara Barosu’nun Genel Sekreteri olarak 1136 no.lu

yasada emeği geçen bir hukukçuyum. Avukatlığın kamu hizmeti, bağımsız ve

serbest bir meslek olduğunu öne alarak düzenlenen yasanın 2. maddesinde

avukatlığın amacı açıklanmış, 34. maddesinde avukatların hak ve ödevleri, 35.

maddesinde de yalnız avukatların yapabileceği işler belirtilmiştir. Değişiklik

gören bu maddenin ilk biçimi daha doyurucu ve ilerici idi. Yasa’nın 76.

maddesinde baroların kuruluşları, görevleri özetle öngörülmüştür.

Sav, savunma, karar üçlüsünden oluşan yargının en bağımsız ve öz gür öğesi

olan avukatlık mesleğinin örgütü barolar insanlığın, hukukun, adaletin,

özgürlüğün, bağımsızlığın en etkin, en güçlü ve en yansız kaynak ve

dayanaklarından biridir. Ulusun yargı bağımsızlığının güvencesidir. Baroların

üstü yoktur. Barolar Birliği, kimi görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan

düzen ve dayanışma organıdır (Av. Yasası mad. 117 ve 121). Avukatlık kendi

kendini denetleyen, bağımsız mesleklerden hukuk ve yargı alanında halkın

temsilcisi ve sesi olan biridir.

Günümüz tek adam iktidarı kendisiyle birlikte olmayan, kendilerine karşı

oldukları kanısında buldukları kuruluşları yıpratıp yıkmak için bölme parçalama-etkisizleştirme çabalarına girişmiştir. TBMM’ne sunmaya karar

verdikleri değişiklik tasarısını bu nedenle hazırladıkları anlaşılmaktadır.

Avukatlık mesleğinin saygınlığı, yansızlığı ve gücü olumsuz etkilenecek,

parçalanarak yapısı ve gücü bozulacak, partizanlık hastalığı yaşanacak,

bölünerek meslek yara alacaktır. Avukatlık Yasası’ndaki değişikliklere karşı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata

uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar

için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Anayasa Mahke mesi’nde açılan dâvalarda kullandı ğım ek gerekçelerle karşı

oylarımda gereken yönlere değinmiştim. Şimdi tümüyle siyasal nedenli

girişilen değişiklik adalete saygıyla asla bağdaşmaz. Savunmasız adalet,

adalet değildir. İktidarın uydu ve uyuşuk baro tutkusu, ilerde kendilerinin de

çok pişmanlık duyacağı bir yanlışlığın ötesinde, bir yıkım kalkışmasıdır.

Siyasal, özellikle partizan amaçlarla kurallarla uğraşmak, kendilerine

katılmayanları karşıya almak ve dışlamak ilkelliktir.

Barolar, yargı kuruluşlarının sözcüsü ve sesidir. Hukuksal güvencenin

bağımsız organıdır. İstanbul, Ankara, İzmir Baroları başta olmak üzere 77

Türkiye Barosu’nun ilerici ve Atatürkçü gazetelerde 29.6.2020 günü çıkan

duyuruları, günümüzdeki duru mu ortaya koyarak, yararlı uyarıları

içermektedir. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU ‘nun 30

Haziran toplantısındaki konuşması ile Aydın Barosu avukatların dan Erol

Ertuğrul’un Cumhuriyet gazetesindeki yazıları, hukukçu bilim adamlarımızın

eleştiri ve önerileri, devletimizin hukuk çakısındaki olumsuzluklara karşı

önemli katkılardır.

Baroların bağımsızlığı mesleğin saygınlığı, avukatlığın güvenirliği ve hukukun

onurudur. Asla ödün verilemez ve hiç bir güce ve etkiye kıydırılamaz.

Özellikle ve önemle belirtelim ki diploma hukukçu olmaya yeterli değildir.

Düşünceleri, görüşleri çalışmaları ve ürünleriyle hukuk uğraşlarında yer almak

gerekir.

İktidar partisi AKP’nin lideri Bay RTE’ın 29 Haziran günü söylediği “Yarın

tasarıyı Meclis’e veriyoruz” açıklaması hukuksuzluğun, partizan lığın, görevi iyi

kullanmamanın, yetkiyi kötüye kullanmanın ve sakıncalı yürüyüşün yeni

örneğidir. Tasarı, ele geçiremedikleri baroları bölme ve etkisizleştirme

kalkışmasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar er-geç hukuka boyun eğeceklerdir.

İktidar Türkiye’mizin her şeyiyle oynuyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yekta-gungor-ozden/yarginin-ozgur-ve-gur-sesi-avukatlik-5905853/