Ana SayfaArşivMakalelerTÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN PARA BİRİMİ TÜRK LİRASI (TL)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN PARA BİRİMİ TÜRK LİRASI (TL)

Kurumumuz Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ ün  yazılı açıklaması :   

 

 

“Son yıllarda izlenen yanlış para ve faiz  politikalarıyla değer kaybına uğratılan Türk Lirasına yeniden değer kazandırmak, önümüzdeki dönemin gündeminde ilk sıralarda yer alacak işlerdendir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  önceki gün (9 Ocak 2023) toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçirilen projelerin millî gelirimize katkılarını “Türk Lirası (TL)” değil, “dolar” olarak gösteren rakamlarla açıkladı. Bu rakamlar yaklaşık olarak şöyle: İstanbul Hava Limanı 80 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Osmangazi Köprüsü 10 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, Yavuz Sultan Köprüsü 5 milyar dolar.

Bu projelerin millî gelirimize katkısının “dolar” olarak verilmesi konusunda eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr.  Hikmet Sami Türk, yazılı bir   açıklama yaptı:

“Son yıllarda inşa edilen alt yapı ve ulaşım tesislerinin millî gelirimize katkıları memnuniyet vericidir. Ancak bu katkıların millî paramız ‘Türk Lirası (TL)’ ile değil, ABD parası ‘dolar’ ile ifade edilmesi yadırgatıcıdır. Bir devletin kendi parasını bastırması, egemenliğinin bir sonucudur. Anayasa’mızın 87. maddesine göre  ‘para basılmasına … karar vermek’, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri  arasındadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 1 ve 36. maddeleri uyarınca ‘Türkiye’de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip’ olan ‘Bankanın ihraç etmiş olduğu ve ihraç edeceği banknotların tedavülü mecburî olup, bunlar hudutsuz ödeme kudretini haizdir.’ 

Dolayısıyla söz konusu  alt yapı ve ulaşım tesislerinin millî gelirimize katkı-larının da Merkez Bankası’nın çıkardığı banknotların üzerinde yazılı ‘Türk Lirası’ ya da ‘TL’ kısaltması ile ifade edilmesi  gerekir. ‘Dolar’, ‘Euro’ gibi para birimleri, dış ticaret (ihracat – ithalât) ya da genel olarak uluslararası ödemelerle ilgili değer açıklamalarında kullanılabilir.

Son yıllarda izlenen yanlış para ve faiz  politikalarıyla değer kaybına uğratılan Türk Lirasına yeniden değer kazandırmak, önümüzdeki dönemin gündeminde ilk sıralarda yer alacak işlerdendir.”

(11.1.2023)