Ana SayfaArşivBasın DuyurularıTÜRK HUKUK KURUMU’ NUN 90. YAŞI, 3 MART 1924 TARİHLİ HİLAFETİN İLGASINA...

TÜRK HUKUK KURUMU’ NUN 90. YAŞI, 3 MART 1924 TARİHLİ HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUNUN KABULÜNÜN 100. YILI KONULU KONFERANS VE YENİLENEN TÜRK HUKUK KURUMU KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI

 

           Cumhuriyetin ‘’ Türk Hukuk Kurumu’’, İstiklal Savaşı’mızdan hemen sonra ve kuruluşla birlikte, temeli Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından atılan ve hukuk devrimine her aşamada güç veren bir ‘’Cumhuriyet Çınarı’’dır.

           9 Nisan 1934 ‘de, Türk Tarih ve Dil Kurumu ile birlikte kurulmuş olan Kurumumuzun, 90.Yılını kutlamaktayız.

            Cumhuriyetimizin hukuk devriminin aydınlanmacı Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in, ilk kez 1943 yılında basılan Türk Hukuk Kurumu lügatının ön sözünde görevimiz belirlenmiştir.

          ‘’…Türk Hukukunun şekilce ve dilce de milli olması yolunda yalnız bir noktadan değil, her cepheden harekete geçmeliyiz. Hukuk inkılabının kıymet olmaktan çok terim olarak idame ettirdiği klişeleri tespit etmek, bu çalışma kademelerinden biridir. Türk Hukuk Kurumu bu terimleri kısa ve kesin izahlı bir lügat halinde toplamakla, söylediğim çalışma cephelerinden birini gerçekleştirme yolundadır. Kuruma bu yönden teşekkür borçluyuz…’’.

           Otuz yıla yakın bir süre Türk Hukuk Kurumu’nun Başkanlığını yapan Cumhuriyet ve Hukuk şehidi Prof. Dr. Muammer AKSOY’un gösterdiği yolda, bizler de görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek çabası içerisindeyiz.

           AKSOY’ un da dediği gibi ‘’…Akılcı ,bilimci, çağdaş ve uygar olan , ilerici kesim en az ortaçağcı olanlar ve Türk toplumunu bir takım doğmalara mıhlayıp çağ dışı kalmaya mahkum edenler kadar cesur ve özveri sahibi olmadıkça, Türk toplumu kurtulamaz.’’

        Bu anlayışla, 3 Mart 1924 tarihli Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanunun kabulünün 100. Yılı konulu, Tarihçi- Yazar Sinan MEYDAN ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman HALICI’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 1 Mart 2024 tarihli oturumumuzu ve ayrıca yenilenmiş olan Kurum kütüphanemizin açılışını onurlandırmanızı dileriz.

  TÜRK HUKUK KURUMU YÖNETİM KURULU