Ana SayfaArşivBasın DuyurularıO HAL ‘İN OLAĞAN OLDUĞU, PARLEMENTONUN DEVRE DIŞI KALDIĞI DÖNEM ...

O HAL ‘İN OLAĞAN OLDUĞU, PARLEMENTONUN DEVRE DIŞI KALDIĞI DÖNEM ARTIK SON BULMALIDIR.

                                                                                                                                                                    27/12/2017

O HAL ‘İN OLAĞAN OLDUĞU,

PARLEMENTONUN DEVRE DIŞI KALDIĞI DÖNEM

ARTIK SON BULMALIDIR.

                                                                                               

                        15 Temmuz Darbe girişiminin sonrasında ilân olunan O HAL ve bu ortamın kurallarını oluşturan KHK’lar yaklaşık birbuçuk  yıldır  varlıklarını en etkin şekilde sürdürmektedir.

            Bugüne değin,  29 O HAL KHK’sı yayınlanmışdır.

            Anayasanın 121. Maddesine ve 2935 sayılı yasaya göre “OLAĞANÜSTÜ HALİN GEREKLİ KILIDIĞI KONULARDA” Kanun Hükmünde kararname çıkartılabilecektir. Anayasanın 15. Maddesi uyarınca da O HAL de alınacak önlemler, uluslararası hukuktan doğan hakları ihlal edemez.

 

15 Temmuz’dan bu yana çıkartılan  KHK’larda, yukarıda belirttiğimiz meşruiyet kurallarına çoğu kez uyulmamışdır.

            Son yayınlanan 696 sayılı KHK da, aynı aykılıklar çok sakıncalı boyutta  birkez daha ortaya çıkmaktadır.

             Resmi bir sıfat veya görevi olmayan kişilerin ; 15/ 07 /2016 tarihin de gerçekleşen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamındaki hareketlerinden hiçbir sorumluluklarının doğmayacağı düzenlenmiştir. 

 

Suç Oluşturan Eylemde Bulunan Kişinin Sorumlu Tutulmayarak Cezasızlıkla Korunması, Hukukla Bağdaştırılamaz. O HAL KHK’sıyla Af Getirilemez.

            Aynı KHK ile TUTUKLULARA TEK TİP GİYSİ koşulu çağdışıdır. Eşitlik İlkesine ve Masumiyet Karinesine aykırıdır.

 

            Yürürlüğe konulan son KHK’larla, 135 Yasa Maddesi değiştirilmişdir.

            Bu uygulamalarla;  O HAL’ in  gerekçeksine  aykırı davranılmakta,  Hukuki KHK kapsamı aşılmakta, Parlemento işlevsizleştirilmektedir.

 

            -Ülke biran önce O HAL’den çıkıp Olağan koşullara dönmelidir.

            -Anayasa Mahkemesi , O HAL amacını aşan KHK’lar hakkında yasal denetimini yapmalıdır.

            Türkiye ve Halkımız Demokrasinin Tüm Kurum ve Kurallarının işleyişine  layıktır.

                                 

 Türk Hukuk Kurumu Başkanı

         Av. Yaşar ÇATAK