Ana SayfaArşivBasın DuyurularıKurumumuzun Önceki Başkanlarından YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN'NİN Sözcü Gazetesinden Yazısı..

Kurumumuzun Önceki Başkanlarından YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN’NİN Sözcü Gazetesinden Yazısı..

Gerçek dostlar

16 Ekim 2017

Bize gÖnderilen kitaplara ilişkin okurlarımıza ayda bir yaptığımız düzenlemeyi sunuyoruz:
– BİLGİ Yayınevi’nin yeni yayınları:
1. Ali KÜLEBİ‘nin “Amerika Diye Diye” adlı, ABD’deki yaşantıya ilişkin sürükleyici bir serüvenin yapıtı.
2. Fatih DANACI‘nın “Türk Yıldızları-Bir Yıldızın Doğuşu” adlı, Türk Hava Gücü’nün tarihsel gelişimini, yapısını, gücünü ve güncel durumunun bilgilerini içeren çalışması.
3. Gönül ÖZGÜL‘ün “Leman’la Lijin” adlı 1915’lere ilişkin romanı.
4. Aşkın GÜNGÖR‘ün “Sevgili Salak” adlı öykü kitabı.
5. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir)‘nın George Bernard Shaw‘dan dilimize çevirdiği “İnsan/Üstün İnsan” adlı komedya.
– TARİHÇİ Kitabevi’nin yeni yayınları:
1. ve 2. Cahit KAYRA‘nın “Savaş Türkiye-VARLIK VERGİSİ-Tepkiler ve Yanıtlar” adlı kitabının 5. baskısıyla, “Sevr Dosyası” adlı kitabının 2. baskısı.
3. Orhan KOLOĞLU‘nun “Türk-Arap İlişkileri Tarihi” adlı incelemesi.
4. Gazeteci Tanju CILIZOĞLU‘nun “Güzel Yaşadım” adlı meslek anılarını içeren kitabı.
5. Fabio L. Grassi‘den Birgül Göker PERDİSA‘nın dilimize çevirdiği “Yeni Bir Vatan-Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu’na Zorunlu Göçü (1864)” kitabının ikinci baskısı.
– Aaron NOMMAZ’ın “Yahudi Casus Jozef Nasi” adlı tarihsel incelemesiyle“Kanunî’nin Bankeri Dona Gracia” adlı kitabı DESTEK Yayınları’nın ürünü. Nommaz‘ın birinci kitabının 3., ikinci kitabının 5. baskısı. Yurt dışında da ilgiyle aranıyor.
– Emekli Deniz Kurmay Albay Nihat ALTUNBULAK‘ın Balyoz davası nedeniyle tutukluluk günlerini de içeren yaşam öyküsü “Önce Vatan Dedik, Eleşkirt’ten Balyoz’a…” GALEATİ Yayıncılık’ın ürünü.
 Şükrü Server AYA‘nın “Büyük Yalan” adlı, ermeni yalanlarını yanıtlayan kitabı KA Kitap ürünü.
– İyigün PULAT‘ın “Dur..Mak…Yok!..” adlı kitapçığı kişisel yayını.
– Osman KUTLU‘nun “Kurtuluş Yolunda Büyük Taarruz Yürüyüşü” ve “Bir Genç Subayın Hatıraları” adlı iki kitabı kişisel yayını.
– Feyzullah AKTAN‘ın “İki Seçim Arası Demokrasi Karası” adlı, Türk demokrasisini karartan olaylara ilişkin değerlendirmelerini içeren kitabı ile “Domuz Dolabı-Köy Enstitülerinin Kapanış Öyküsü” adlı kitabı CEREN Yayıncılık’ın ürünleri.
– Abdullah Rıza ERGÜVEN‘in Vladimir Mayakovski’nin dilimize çevirdiği yaşamı, sanatı ve şiirlerine ilişkin kitap ile Arif TEKİN’in “Kur’an’ın Tarihçesi ve Yazım Serüveni” adlı kitabı ve İrfan YALÇIN‘ın “Sisler İçinden” adlı şiir kitabı da BERFİN Yayınları’nın ürünü.
– Gazetemiz Yazı İşleri Müdürlerinden Metin KÖKLÜÇINAR‘ın yeni kitabı “Fısılda, konuş, bağır ya da yaz ama SUSMA!” adlı kitabı HALK Kitabevi ürünü.
Âlim BAŞARAN‘ın “Öğretmenim Müfettiş Geldi-Bir Eğitim Müfettişinin Anıları”adlı kitabı ÖĞRETMEN Dünyası’nın yayını.
– Gurbetçi Âşık Ali KABADAYI‘nın “Yüreğimin Şiirleri” adlı kitabı kişisel yayını.
– Solina SİLÂHLI‘nın Jacqueline WOODSON‘dan dilimize çevirdiği “Bir Başka Brooklyn” adlı New York Times Bestseller dizinden olan kitabı HEP Kitap yayını.
– Gazeteci Ahmet OTMAN‘ın “Şehitlerimiz 1915-2017” adlı kitabı Salihli’nin 102 yılda verdiği şehitleri tanıtmaktadır. Kişisel yayınıdır.
– Avukat Yasemin EĞİNLİOĞLU‘nun “Derinlik Deliliği” adlı anı romanı, “Hangi Melek Dinlemez Şeytanını” adlı öyküleri ve “Caz Halleri” adlı yaşam renklerini anlatan üç kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.
– Emekli Albay Ergüner GÖREN‘in “İnançta Görüntüden- Akıl’a ve Gönül’e Yolculuk (Türkçemizle İbadet)” adlı kitabı özel yayını.
– Emekli Öğretmen Mustafa ÖZÇAY‘ın 30 yazısını içeren “Av Sporu Denilen Cinayet”ve 41 şiirini içeren “Bilgin, Olgun, Âdil Ol” adlı kitapları kişisel yayını.
– Uzun yıllar Dışişleri’nde görev yapmış, NATO’da üst düzey görev almış emekli Daver DARENDE‘nin 10 kitabı bulunmaktadır. Bir dönem Cumhuriyet Gazetesi’nde siyasal içerikli yazılar ve değerlendirmeleri yayımlanan yazar plastik sanatlarla da ilgilenmektedir. Son kitabı değerlerimizin unutulmaması için “Sanat Ne Güzel!” adıyla TELGRAFHANE Yayınları’nın ürünü.
– Çeşitli bakanlıklarda görev yapmış emekli Hami ÖZALAN‘ın kendi kişisel yayını “Akdağmağdeni-Dünden Bugüne”, tarihi süreçte önemli bir yere sahip olan Akdağmağdeni’nin tanıtılması ve nesillere aktarılmasında kaynak niteliğindedir.
DERGİLER:
– 4 Mevsim (İstanbul),
– Çağdaş Türk Dili (Ankara), Mesa Yaşam (Ankara), Atatürkçü Düşünce (Ankara), Berfin Bahar (İstanbul), Pos-Tel (İstanbul), Türk Solu (İstanbul), İleri (İstanbul), Şehir (Devrek), Kıyı (Trabzon) Terazi (Ankara), Üstad (Ankara ), Alev (Ankara).
Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin, İstanbul ve Ankara Barolarının dergileri.
GAZETELER
Bartın (Bartın), Danişmend (Niksar), Mücadele (Aydın), Gözlem (İzmir), Solfasol (Ankara), 24 Saat (Ankara), Tokat (İstanbul).