Ana SayfaArşivMakalelerKIBRIS’TA ÇÖZÜM YOLU, KKTC’NİN TANINMASINDAN GEÇER

KIBRIS’TA ÇÖZÜM YOLU, KKTC’NİN TANINMASINDAN GEÇER

 Kurumumuz Üyesi Prof Dr. Hikmet Sami Türk’ün yazılı açıklaması :

 

      “1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası plânda bu adla tanınmaya devam eden devlet olmakla birlikte; 1964’te başlayan olaylar sonucunda 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kurulmasından sonra Türkiye ve KKTC açısından fiilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ne dönüşmüştür. O zamandan beri  Ada’da fiilen iki bağımsız devlet bulunmakla birlikte; KKTC, şimdiye değin Türkiye’den başka hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır. O nedenle KKTC, hâlâ başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası kuruluşların ve uluslararası toplumun dışında fiilî bir devlet olarak görülmektedir. KKTC, başka devletlerce tanınmaması sonucunda dış ticaret ilişkilerini geliştirmekte de zorlanmaktadır.

 

      Bu konuda bir karşılaştırma yapmakta yarar var: Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin kurucusu Josip Broz Tito zamanında federal bir yapı içinde birleşmiş olan devletler, O’nun ölümünden sonra Federal Devletin dağılmasıyla yeniden bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Bu devletlerin hepsi uluslararası plânda tanınmıştır.  

 

      38 yıldan beri bağımsız devlet olarak varlığını sürdüren KKTC’nin uluslararası plânda tanınmaması büyük bir haksızlıktır. GKRY’nin hâlâ bütün Ada’yı temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul edilmesi, gerçekçi bir yaklaşım değildir. Kıbrıssorununda dengeli bir çözüm, ancak ‘bağımsız, eşit, egemen iki devlet’ formülü içinde bulunabilir. Bunun için  KKTC’nin uluslararası toplum tarafından tanınması gerekir. Türkiye, bu yolda diplomatik çaba göstermek; yakın ilişkiler içinde olduğu dost devletlerce ve  üye olduğu uluslararası kuruluşlarca KKTC’nin tanınmasını sağlamaya çalışmak zorundadır. Artık BM, AB ve uluslararası toplum da, KKTC’ye karşı uygulanan haksız izolasyon politikasıyla Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini, tam tersine, zaman ilerledikçe Ada’daki iki toplumun birbirine yabancılaştığını görmek durumundadır.  

 

      Özetle Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümü bakımından KKTC’nin tanınmasının önemini bütün dost devletlere ve uluslararası kuruluşlara anlatmak ve muhataplarını ikna etmek için bütün diplomatik kanalları kullanmalıdır.”

(29.4.2021)