Ana SayfaArşivMakalelerİSTİKLÂL MARŞI VE ANDIMIZ

İSTİKLÂL MARŞI VE ANDIMIZ

Kurumumuz Üyesi Prof Dr. Hikmet Sami Türk’ün yazılı açıklaması :

“İstiklâl Marşı, Türkiye Devletinin millî egemenlik ve bağımsızlığının, millî  birlik ve bütünlüğünün söz ve müzikle ifadesidir. Millî marş niteliği, Anayasa’mızın 3 ve 4. maddeleri  gereğince değiştirilemeyecek hükümle güvence altına alınmıştır.

1933’ten 2013’e kadar 80 yıl boyunca ilkokul öğrencilerinin her sabah derse başlarken yüksek sesle hep birlikte ‘Andımız’ olarak okudukları Öğrenci Andı ise, eğitim sisteminin onlara kazandırmak istediği millî değer ve ideallerdir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri niteliğindeki bu değer ve idealler, Anayasa’mızın 42. maddesi ile Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk millî eğitiminin genel amacına uygundur.

 ‘Türküm’ diyerek başlayan ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün 10. yıl nutkunun sonunda söylediği ‘Ne mutlu Türküm diyene!’  cümlesiyle biten Öğrenci Andı, Anayasa’nın 66. maddesi gereğince ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk’ olarak kucaklayan, hiçbir etnik kimlik farkı gözetmeyen bir metindir. Bu metinde belirtilen ‘doğruluk, çalışkanlık, küçüklerini korumak, büyüklerini saymak, yurdunu, milletini özünden çok sevmek’ değerlerine; ‘yükselmek, ileri gitmek’ ülküsüne; ‘Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümek’ andına, bu uğurda ‘varlığını Türk varlığına armağan’ etmek sözüne hangi gerekçe ile itiraz edilebilir?

İstiklâl Marşı ile Andımız, nitelikleri farklı iki metindir. Ama aralarında hiçbir çelişki yoktur. Andımızla yetişen gençlik, İstiklâl Marşı’nı daha gür bir sesle söyleyecek, Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini daha güçlü bir inançla koruyacak, savunacak ve ilerletecektir.”   

 (19.3.2021)