Ana SayfaArşivBasın DuyurularıİSTANBUL SEÇİM SONUCU BELLİDİR.

İSTANBUL SEÇİM SONUCU BELLİDİR.

 

11 04 2019

 

İSTANBUL SEÇİM SONUCU BELLİDİR

 

SEÇİMİN YİNELENMESİNİ GEREKTİRECEK

 BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

 

İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Oylama, Sayım-döküm, itiraz süreci yasal açıdan irdeleyerek saptanan hususları kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz: 

 

 

     Türkiye’de Yerel Seçimler 31 Mart 2019 günü yapılmış ancak ülke nüfusunun yüzde onundan fazlasının yaşadığı İstanbul’da “resmen” sonuçlandırılmamıştır.

     Devlet kuruluşu Anadolu Ajansının seçim gecesindeki manipülasyonu gerçeği gizlemeye yeterli olmamış, İstanbul İl Seçim Kurulu’na ilçelerden gelen tutanakların birleştirilmesi ile de Seçimi kimin kazandığı anlaşılmıştır.

     Sandık Kurullarının iş ve işlemlerine karşı ŞİKÂYET, Sandık kurullarının kararlarına karşı da seçim kurullarına İTİRAZ demokratik bir haktır.

     Şikâyet ve itirazın her türlü seçim işleminin devamına engel olmayacağı da yasa kuralıdır.(298/118) Ancak, İstanbul’da itirazlar gerekçe gösterilerek seçilene MAZBATA verilmemiştir.

     Seçimde kaybeden Adayın partisinin itirazlarının bir çoğu-koşulları yeterli olmasa da -kabul görerek ilçelerin tamamında geçersiz oylar, kimi sandıklarda da tüm oylar yeniden sayılmış, sonuçta seçimin kazananı değişmemiştir.

     Adayı kaybeden parti, “ Tam Kanunsuzluk Hali” olduğunu ileri sürerek seçimin iptali/yinelenmesi istemiyle YSK’ya “OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ ”da bulunmuştur.

     İtirazcı Partinin sözcülerinin medyadaki açıklamalarından itirazın dayandırıldığı haller ve olaylar daha önce Seçim Kurullarına yapılan ve sonuçlandırılanlardan farklı değildir.

Şöyle ki;

  1. a) Sayım döküm cetvelleriyle Sandık Sonuç Tutanakları arasındaki farklılıklar/kaymalar

b) Sandık Sonuç Tutanaklarıyla ilçe seçim kurulu birleştirme sistemine girişteki yanlışlıklar

Bu tür maddi hataların tümü, seçim kurullarında giderilmiştir.

     2.Geçerli oyların geçersiz sayıldığı iddiası;

     Bu konudaki ŞİKÂYET’ in yeri, esas itibariyle seçim günü sandık kurullarıdır. İstemin, sandık kurulunca RED’ di durumunda, istek İlçe Seçim Kuruluna İTİRAZ olarak taşınabilir.

     Sandık kurullarına şikâyet de bulunmadan Seçim Kurullarına itiraz edebilmenin geçerlilik koşulu ise ,dilekçeye somut kanıtların eklenmesi ya da kanıtların olduğu yerin bildirilmesidir.(298/112)

     Yasa, kanıtı ve gerekçesi olmayan itirazların incelenemeyeceğini öngörmüştür.

     3.Sandık kurulu Başkanlarının kamu görevlisi olmadığı iddiası;

     Sandık kurulu başkanlarının “Ad çekme” ile belirlenmesi yasaya göre-parti temsilcilerinden oluşan- İlçe seçim kurulu huzurunda yapılmaktadır.(298/23-son)

     Sandık kurulunun oluşumuna İlçe ve İl Seçim kurulları düzeyinde itirazlarını yapabileceklerini yasa düzenlemiştir. (298/119)

Seçim takviminde belirtilen süre içinde bu konu da herhangi bir itiraz olmamıştır.

     4.Seçmen Listelerine art niyetli (organize) isim “eklendiği” seçmen taşındığı ya da yığma seçmen oluşturulduğu  iddiası;

     Seçmen Kütükleri adres kayıt sistemindeki bilgiler güncellenerek her yıl yeniden oluşturulur.(298/33,36)

     Belediyelerce düzenlenen muhtarlık krokisi binalar cetveli iki yılda bir YSK’nın belirlediği tarihte partilere verilir. (298/38)

     Meydan, bulvar, yol sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki BİNALARA NUMARA VERME İŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ nin görevidir. (5216/7-g)

     Muhtarlık bölgesi Askı listesi ve sandık bölgesi askı listesi Ocak ayında ayrı ayrı günlerde partilerin erişimine ve itiraza açılır. İsteyen partiye de verilir. (298/33,39,42,123)

     Yukarıdaki süreç tamamlanarak Seçmen kütükleri 31 Ocak 2019 ‘da kesinleşmiştir.

     Seçim hukukunun açık, denetime elverişli bir işleyişi vardır. Partilerin ve Seçmenlerin haklarını nasıl ve hangi sürelerde kullanacakları yasalarda düzenlenmiştir.

     Seçimlerde beklentileri gerçekleşmeyenlerin,  hukuku zorlayarak sonuç çıkartmak girişimleri istikrar ve demokrasiye zarar verir.

     Bağımsız ve tarafsız karar vermesi gereken seçimlerin yargı organı kurulları baskı altına alacak beyan ve davranışlar, Hukuk Devleti  ve Gerçek Demokrasi anlayışıyla bağdaşmaz.

     Ulusal İradeye saygıyı her kişi ve kurum  göstermek zorundadır.

 

 

 

Türk Hukuk Kurumu

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Yaşar ÇATAK