Ana SayfaArşivBasın Duyurularıİstanbul Seçim İptali İçin Basın Açıklaması

İstanbul Seçim İptali İçin Basın Açıklaması

 

 

                                                                                               

TÜRK HUKUK KURUMU
 
Association des Juristes Turcs.Turkish Law Association. Der Turkische Juristenverein

 

08 05 2019

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Yaşar ÇATAK’ın açıklamasıdır.     

 

 

İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİNİN YASAL DAYANAĞI YOKTUR

KARAR SİYASİDİR

 
   

 

 

SANDIK KURULLARININ HATALI OLUŞUMU TEK BAŞINA İPTAL GEREKÇESİ OLAMAZ. BU KURULLARIN YAPTIĞI İŞLERDE ALDIĞI KARARLARDA YASAYA AYKIRILIK VARSA, SADECE O İŞLEM VE KARARLARIN İPTALİ SÖZ KONUSUDUR. SEÇİMİN DEĞİL.

                                                                                                 

KAZANDIKLARI SEÇİMLE İKTİDARA GELENLER,

KAYBETTİKLERİ SEÇİMLE GİTMİYORLARSA

 ORADA DEMOKRASİDEN SÖZEDİLEMEZ.

                                                                                                       

                   YSK Majestelerinin Seçim Kurulu olmamalıdır.

 
   

 

 31 Mart 2019 da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 35 gün sonra YSK tarafından iptal edilmiştir.

         Tespit ve değerlendirmelerimize göre, seçimin iptalini gerektiren hiçbir hukuki ve haklı neden yoktur.

YSK’nın kısa kararında iptal gerekçesi; Bir kısım sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu, bununda seçim sonuçlarını etkilediği şeklindedir.

                   İtirazcı partinin dilekçesinde ise, kimi sandık kurullarında, Başkan ve  -partili olanlar dışındaki- bir üyenin Yasanın aradığı kamu görevlisi olma özelliğini taşımadıkları için, seçimin iptali istenmiştir.

         YSK itirazcı partinin istemi doğrultusunda seçimi iptal etmiştir.

         Oysa ki; aynı YSK, 20 Nisan 2019 günlü kararında M. Kemal Paşa ilçe sandık kurullarının oluşumuna yapılan itirazı seçim takvimine göre    2 Mart 2019 ‘dan sonra yapıldığı için RED etmiştir.

         YSK’nın Sandık Kurullarının oluşumuyla ilgili olarak 15 gün içinde birbirinin tam tersi iki ayrı kararının makul açıklaması olamaz.

Sandık kurullarının oluşumu ile seçim sonuçları arasında hiçbir  somut olay ve veriye dayalı, neden-sonuç ilişki yoktur.

         Her sandık da görev yapan 7 üyeden en az 5 ‘nin usul ve yasaya uygun olarak belirlendiği kuşkusuzdur. Geriye kalan-en fazla-iki üyenin seçim sonuçlarını nasıl etkiledikleri anlaşılır değildir.

         Sandık kurullarının oluşumundaki (kamu görevlisi olması gerekirken bu özellikde olmayan en çok iki üyenin bulunması ile  meydana gelen  aykırılık) tek başına seçim iptali gerekçesi yapılamaz. Sandık kurullarının usulsüz iş ve işlemde, aldığı yanlış kararların da, bu iki üyenin oyları belirleyici olmuşsa sadece o  işlemin iptali söz konusu olabilir. Seçimin değil.

 

YSK kötü sınav vermektedir.

7159 sayılı yasa ile görev süresi uzatılan YSK üyeleri Anayasa’nın 67/son maddesine aykırı olarak 1 yıl geçmeden yapılan yerel  seçimde  görevlerini sürdürmektedirler.

2017 Anayasa Referandumunda yasanın açık düzenlemesine karşın, mühürsüz oy ve zarflarını“Sandık Kurullarının Hata ve İhmali nedeniyle seçmenin iradesi yok sayılamaz” diyerek geçerli sayan YSK, 2019 Yerel Seçiminde İlçe Seçim Kurullarının hatalı işlemi ile oluşturulan Sandık kurullarını neden göstererek oy verenlerin iradesini dikkate almayıp seçimi iptal etmiştir.

Seçimle gelen, yine seçimle gideceği bilmeli ve sonucu içine sindirmelidir.

İstanbul Seçimlerinde Yenilenmeye gidilmesi 2015 de yapılan iki  Genel Seçimi çağrıştırmaktadır.7 Haziran da yapılan seçimde tek başına iktidarı kaybeden parti, sonucu sindirememiş seçimden 2. Çıkan partiye hükümeti kurma görevi bir türlü verilmemiş ve 1 Kasım da Seçimler yenilenerek 5 ay önce iktidarı yitiren partinin 5 ay sonra yeniden iktidara gelmesi sağlanmıştır.

Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için benzer senaryo YSK kararı ile sergilenmektedir.

Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın, Demokrasiyi özümseyen halkımızın, özgür iradesini, yaşama eksiksiz yansıtma mücadelesini ödünsüz sürdüreceğine inanıyoruz.

 

Türk Hukuk Kurumu

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Yaşar ÇATAK

 

   

Kurumumuz, Bakanlar Kurulu’nun

20.3.1939 gün, 2/10603 sayılı onayı ile

Kamu Yararına Çalışan Dernek’tir.

 

Adakale Sokak No: 28/3 Yenişehir-ANKARA * Tel: (312) 430 5858 – Faks: (312) 435 1112 * Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. * www.turkhukukkurumu.org.tr