Ana SayfaArşivMakalelerFAİZ İNDİRİMİ DÖNGÜSÜNÜN SONU

FAİZ İNDİRİMİ DÖNGÜSÜNÜN SONU

Kurumumuz Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ ün  yazılı açıklaması :    

   

          “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun dün politika faizi oranını % 9 olarak belirlemesi beklenen bir karardı. Merkez Bankası,  23 Eylül 2021’de % 19’dan başladığı indirimlerle 14 ayda % 9’a gelmiştir. Böylece politika faizi oranı, tek haneli bir rakama inmiştir.

          Aslında Türkiye’de  enflasyon oranının yıllık bazda % 85.51’e tırmandığı bir zamanda Merkez Bankası’nca yapılan faiz indirimleri, yabancı merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselttikleri bir dönemde genel uygulama ile çelişmektedir. 

Politika faizi oranlarında yapılan indirimlerin hepsinde Türk Lirası, ABD Doları ve Avro gibi yabancı paralar  karşısında değer kaybetmiş, başka bir deyişle, bu paraların TL olarak ifade  edilen değeri yükselmiştir. Siyasî  iktidarın Merkez Bankası’na uygulattığı para politikası ile kredi faizlerinin düşmesi ve üretimin artması, iş alanlarının genişlemesi; yabancılar için ucuzlayan Türk malları ihracatının ve turizm gelirlerinin artması, bu politikadan beklediği yararlardır. Fakat bu politika, kredi faizlerinin düşmesi için yeterli olmayabileceği gibi; ithalâtın pahalılaşmasına, bu yoldan gelen girdilerle sanayi üretimi maliyetlerinin artmasına neden olan ters etkiler de yapabilir.

          Ulusal paramız TL’nin değer kaybı ve  satın alma gücünün  azalması, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı  yoksullaştırmaktadır. Halkımız, yıllık bazda % 85.51’e  tırmanan enflasyon altında ezilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin  kullandığı terimlerle ‘ortodoks ekonomi politikaları yerine izlenen heterodoks ekonomi politikaları’ ile  ortaya çıkan durum budur.      

            Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunu, enflasyonu önlemektir. Enflasyon ortamında  faiz oranının indirilmesi, para talebini artıracağı için ters etki yapar. O nedenle enflasyonu önlemek isteyen yabancı merkez bankaları faiz oranlarını yükseltmektedirler. 

Merkez Bankası’nın politika faizi oranını % 9’a indirirken bunu ‘faiz indirimi döngüsünün sonu’ olarak nitelemesi  dikkat çekicidir. Bu açıklamaya göre % 9 oranı,  daha aşağıya inilemeyecek kırmızı çizgi durumundadır.”

  (25.11.2022)