Basına ve Kamuoyuna

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile İç Hukuk düzenlemeleri karşısında şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunumunda;

*Temel İnsan Haklarına dayalı,

*Kadın-erkek eşitliğini gözeten,

*Sosyal Devlet İlkesine uygun,

*Adil ve süratli yol izlenmesi, alınacak tedbir ve kararların, insan onuruna yaraşır şekilde yerine getirilmesi,

*Koruma tedbirlerinin ayırımcılık olarak yorumlanamayacağı…….Çağdaş Hukuk düzenlemelerinde TEMEL İLKE olarak kabul edilmişken,

TBMM’de “Ceza Muhakemesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” na  AKP’li bir grup Milletvekilinin tecavüzcülere özgürlük getiren “Geçici Madde” olarak eklenmesini istedikleri utanç verici ÖNERGENİN GERİ ÇEKİLMESİNİ istiyor,

Başta, Adalet Bakanı’nın talihsiz açıklamaları olmak üzere, bu önergeyi savunmaya çalışanların iddialarının hiçbirinin kabul edilebilir olmadığını, BASIN ve KAMUOYUNA duyuruyoruz.

 

Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı