Ana SayfaArşivBasın DuyurularıATATÜRK İLKELERİ BİLİM VE AKLI GÖSTERMEKTEDİR

ATATÜRK İLKELERİ BİLİM VE AKLI GÖSTERMEKTEDİR

ATATÜRK İLKELERİ BİLİM VE AKLI GÖSTERMEKTEDİR                      11 09 2017 

     2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ilk ve orta öğretim grubunda on sekiz milyon üniversite grubunda yedi milyon olmak üzere toplam yirmi beş milyon civarında eğitim kurumlarında öğrencilerimizin bulunduğu internet kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yerküre üzerinde resmen tanınan 193 ülkenin yarıdan fazlası eğitim kurumlarındaki öğrencilerimizin miktarına ulaşamamaktadır.

     Önemli olan husus öğrencilerimizin hangi yaşta olursa olsun akla ve pozitif bilimlere dayanan ve Atatürk ilkelerinin ışığında eğitimle donatılmasıdır. Atatürk ilkeleri kaderciliği, bağnazlığı, gericiliği ve pozitif bilimlere dayanmayan her türlü düşünceyi reddetmiş ülkemizi çağdaş dünyaya yöneltmiştir.

     Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilmiş ve ülkemiz modern bir aile yapısına kavuşmuş, eğitim sistemimiz bilime, akla, teknolojiye ve modern dünyanın gereklerine uygun hale gelmiştir. Atatürk ilkeleri eğitim kurumlarındaki orta çağdan kalmış skolastik düşünceleri ve bağnazlığı reddetmiş ve kaldırmıştır.

     Atatürk’ün eğitimle ilgili vecizelerinden bir kısmını aşağıda zikretmekte, Yüce Önder’in düşüncelerini okurlarımızla paylaşmakta ve birbirinden değerli sözlerini kamuoyuna yansıtmaktayız.

     “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” “Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçları elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.” “Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor, demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkarlarına sahip olur. Elbette milli dehamızı geliştirmek, hislerimizi layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da ayni öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz.” “Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.” “İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin, fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.” “Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.” “Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

AVUKAT FAZIL ÖZUĞUR Bayındır Sokak 5/13 TEL: 0532 272 22 91 Kızılay/ANKARA