Ana SayfaArşivMakalelerASILSIZ SUÇ DUYURUSU

ASILSIZ SUÇ DUYURUSU

Kurumumuz Üyesi Prof Dr. Hikmet Sami Türk’ün yazılı açıklaması :

 

      “Kendisine karşı bir suç işlenen kimse şikâyet yoluyla, bir suç işlendiğini gören veya öğrenen bir kimse ihbar yoluyla Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesine göre; ‘Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek için üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.’

     104 emekli amiralin yayımladığı bildiri, yurt genelinde bir suç duyurusu furyasına yol açtı. Kısa zamanda  81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika ve 46 federasyon bildiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu, kendiliğinden gerçekleşecek bir olay değildir. Her biri tüzel kişi olan örgütsel yapılar içinde böylesine kapsamlı bir suç duyurusu seferberliği, ancak organize bir hareket olabilir. Arka plânda amirallerin bildirisini gereksiz bir alınganlıkla aşırı derecede sert bir tepkiyle karşılayan siyasî iktidarın bulunması güçlü bir olasılıktır.

        Daha önceki 126 emekli büyükelçinin bildirisi gibi,  104 emekli amiralin İstanbul Kanalı projesinin sakıncalarını belirten bildirisi de, ülke sorunları hakkında sorumlu vatandaş bilinciyle hareket eden insanlarca uzmanlık alanlarına giren bir konuda düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılmış bir açıklama niteliğindedir. Bildirinin içinde suç oluşturan veya darbe iması sayılabilecek tek bir sözcük yoktur.

      Buna rağmen 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu yapmak, asılsız suç ihbarında bulunmak demektir. Böyle bir ihbarda bulunmak, Türk Ceza Kanunu’nun iki ayrı maddesinde cezalandırılması öngörülen bir suç oluşturabilir. 267. maddeye göre; “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak … işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını … sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi’,  ‘İftira’ suçunu; 271. maddeye göre ‘İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden’ kimse, ‘Suç uydurma’ suçunu işlemiş olur. Her iki suç için hapis cezaları öngörülmüştür.   

     126 emekli amiral hakkında asılsız suç duyurusunda bulunanlar, bu durumu bilerek mi, yoksa kendilerine  verilen talimatı yerine getirmek için mi böyle hareket ediyorlar?”

(8.4.2021)