Ana SayfaArşivBasın DuyurularıAdli Yıl Açılışında Yargı Bağımsızlığı Gölgelenmemelidir

Adli Yıl Açılışında Yargı Bağımsızlığı Gölgelenmemelidir

 

Karar ve savunma temsilcilerinin, başta hukuk düzenlemeleri ve uygulamayla ilgili sorun ve önerilerini dile getirdikleri, kamuoyu yanında özellikle Yasama-Yürütme organlarının, siyasi partilerin bilgilerine ve gereği içinde ilgilerine görüş sunmalarına olanak veren ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ 2014 yılının sonunda çıkartılan bir torba yasa ile kaldırılmıştır.

15 Temmuz sonrası oluşan ortamda, önceden olduğu gibi geleneksel törenle adlî yılın açılacağı olasılığı memnuniyet yaratmıştır.

Ancak, daha sonra tören yerinin değiştirilerek Beştepe Külliyesi salonuna alındığı, törende Cumhurbaşkanının da konuşacağı anlaşılmıştır.

Yargı, yürütme gücünden ayrıdır ve bu gücün etki alanının dışında tutulur. Yargının, hukuk devletindeki bu bağımsız konumu, adalet dağıtmada tarafsız olma gereğinin kaçınılmaz bir sonucudur. Hukukun egemenliği ilkesinin içselleştirildiği devletlerde yargı temsilcileri, tarafsızlık ve bağımsızlıklarını gölgeleyecek görüntü vermekten özenle kaçınırlar.

Yargının, adalet dağıtma işlevini birlikte gerçekleştirdiği savunma görevindeki avukatlar da aynı bağımsızlığı paylaşırlar. Avukatların yürütme gücünden bağımsız olmaması, hukuk devletlerinde en temel insan haklarından olan savunma hakkının yeterince sağlanamamış olduğunu gösterir.

Hukuk Devleti anlayışı, adaletin iki kanadını oluşturan yargının ve savunmanın bağımsız olmasını gerektirir. Bağımsızlık, yürütme gücünün etki alanının dışında durmak ve bu konumu sürdürmek anlamına gelir. Adli yıl açılış töreninin, yürütme gücü etkisinin duyulabileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmesi yargının ve savunma mesleğinin bağımsızlığı ile bağdaşmaz; yargının kurucu unsurları karar ve savunma mesleği mensuplarının konuya gereken duyarlığı göstermeleri beklenir.

Bu bağlamda, Külliye salonunda yapılacak ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ’ne KATILMAMA kararı alan TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’nin ve kararı destekleyen BARO’ların tutum ve davranışını yerinde bulduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Av. Yaşar Çatak

Türk Hukuk Kurumu Başkanı