Ana SayfaArşivBasın DuyurularıABD Başkanı Joe Biden’in 24 Nisan günü yaptığı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım”...

ABD Başkanı Joe Biden’in 24 Nisan günü yaptığı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi hakkında değerlendirme

 

      ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan günü, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmiştir.
     “Soykırım” suçu, ilk olarak, Nazi’lerin yargılandığı 1945 Nuremberg yargılamalarında belirlenen, sonra bu yargılamalarda verilen kararların onaylandığı 1946’da BM Genel Kurulunda benimsenen ve nihayet, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşmede (Soykırım Sözleşmesi) tanımlanan uluslararası bir suçtur. Bu suçun failleri bireylerdir ve suçun en önemli unsuru, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir topluluğu tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik “özel kast”la hareket edilmiş olmasıdır. “Soykırım” suçunun işlendiğinden söz edebilmek için, faillerin bu özel kastla hareket etmiş olduklarının, eylemin gerçekleştirildiği ülkenin yargı organında veya uluslararası yetkili bir yargı organında belirlenmiş olması gerekmektedir. İlgili devletin sorumluluğu ise, yetkililerinin “soykırım” suçunun işlenmesine yönelik olarak talimat vermiş olduklarının, yine yargı kararıyla belirlenmiş olmasına bağlıdır. Burada belirtilenleri doğrulayan, konuyla doğrudan ilgili ve en yeni kaynak olan, Uluslararası Adalet Divanının Hırvatistan / Sırbistan davasında verdiği 3.2.2015 tarihli karardır. Uluslararası Adalet Divanının daha önce Bosna-Hersek / Sırbistan ve Karadağ davasında verdiği 26.2.2007 tarihli kararı da aynı çizgidedir.

     AİHM Büyük Dairesi de, Perinçek / İsviçre davasında, “Ermeni soykırımı” iddiasının reddedilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verirken (15.10.2015), Nazi’lerin Yahudilere uyguladığı soykırım (Holocaust) gibi, yargı kararıyla belirlenmiş bir durumun mevcut olmadığı gerçeğine dayanmıştır.
Bu hukuksal tablo karşısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin hukuksal bir değeri bulunmamakta ve hukukun üstünlüğünü savunan bir yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir. Joe Biden’ın bu açıklaması, daha önce çeşitli ülkelerin parlamentolarında alınan ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen siyasi kararlardan ve çeşitli siyasi kişilerin bu yönde yaptığı açıklamalardan farklı bir özellik taşımamaktadır. Ancak, bu gibi açıklamalar ulusumuzu rencide etmekte ve belleğinde, unutamayacağı derin yaralar açmaktadır. Bu nedenle, Joe Biden’ın açıklamasını kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                            Av. Nail Gürman
                                          Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı