Ana SayfaArşivMakalelerZAMLARLA GELEN DÜŞÜNCE: ARTIK TAMAM

ZAMLARLA GELEN DÜŞÜNCE: ARTIK TAMAM

Kurumumuz Üyesi Prof. Dr.Hikmet Sami Türk’ ün  yazılı açıklaması :

     “Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yaptırılan politika faiz indirimleri sonrasında ABD Doları ve Avro gibi yabancı paraların değeri yükselmiş; TL, büyük değer kaybına uğramıştır. Bu durum vatandaşların ellerindeki TL paraların pula dönüşmesine, satın alma güçlerinin  azalmasına, dolayısıyla yoksullaşmalarına yol açmıştır. Özellikle işçi, memur ve emekli gibi dar veya sabit gelirli vatandaşlar bu olumsuz gelişmeden en çok etkilenenler arasındadır. 

     Döviz kurlarındaki yükselmeyi önlemek için uygulamaya konulan kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla belirli bir düşme sağlanmışsa da, yeniden yükselme  yönünde bir gelişme başlamıştır. Nitekim Merkez Bankası’nın bu gün açıkladığı döviz kurları arasında ABD Doları alış  13.3687, satış 13.3928;  Avro alış 15.1137, satış 15.1409  TL’ye çıkmıştır. Serbest piyasada bu rakamlar daha yüksektir.

     Umutla beklenen 2022 yılı  büyük zamlarla gelmiştir. Yüksek oranlı zamlar,  her mal ve ürünü kapsamış, özellikle dar veya sabit gelirli vatandaşları en zorunlu gereksinmelerini bile karşılayamayacak bir perişanlık içine düşürmüştür.  Bu durum, Anayasa’mızın 167. maddesinde Devlet için bir görev olarak öngörülen sosyal piyasa ekonomisini gerçekleştirme ilkesine aykırıdır.

     Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı enflasyon oranı yüzde 36.08’dir. Memur maaşlarına yapılan yüzde 30.5 oranında zam, enflasyon oranının altındadır. TL’deki değer kaybı dikkate alınmamıştır. Emeklilerde sadece 2.500 TL tutarında asgarî bir zamla yetinilmesi ise, eşitlik ilkesine de aykırı bir durum yaratmıştır. Anayasa’mızın 5. maddesi uyarınca ‘kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak’, –bu maddenin kenar başlığındaki ifade ile–  ‘Devletin temel amaç ve görevleri’ arasındadır.

    Naslar uğruna TL’nin uğratıldığı büyük değer kaybı, yapılan zamlarla özellikle dar veya sabit gelirli vatandaşlar için en zorunlu gereksinmelerini karşılayamayacak, yolları gidilemeyecek, köprüleri geçilemeyecek hâle getiren olumsuz gelişmeler, Türkiye’de 3 Kasım 2002’den bu yana yapılan altı milletvekili genel seçiminde AKP’ye oy vermiş seçmenleri dahi ‘Artık tamam’ diyecek duruma getirmiştir. Önümüzdeki ilk milletvekili genel ve  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin böyle bir sonuç vermesi, sürpriz olmayacaktır.”

(5.1.2022)