Türk Hukuk Lûgatı

Kurumumuzla özdeşleşen ve alanında aşılamayan anıt eser Türk Hukuk Lûgatı, kurumumuzun 12 yılı aşkın çalışmaları sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş biçimiyle iki cilt (Türkçe-Türkçe ve İngilizce-Almanca-Fransızca-Latince) olarak 79 yıl sonra yeniden yayımlandı!

 

Yeni Türk Hukuk Lûgatı’nı yayıncısı Yetkin Yayınları ve www.yetkin.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Yazılar

Yayımlanan yazılardaki görüş ve düşünceler yalnızca yazarlarına ait olup Türk Hukuk Kurumu Derneği’ni bağlamaz ve sorumlu kılmaz. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

AİHM’nin covid-19 pandemisiyle ilgili kararları

Kurumumuz Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. A.Münci Özmen'in yazılı açıklaması :  

Pandemi ile ilgili AİHM kararlarından bazı bölümler

 

      AİHM’nin Temmuz 2021’de yayınladığı bilgi notu (Factsheet), AİHM’nin covid-19 pandemisiyle ilgili kararlarını göstermektedir. Bu kararların özetleri aşağıda sunulmuştur:

AİHM 5.11.202 t.li Mailloux/Fransa kararında, devletin hak sağlığını koruma konusunda pozitif yükümlülük altında olduğu kabul edilmekte ancak, başvurucunun kendi mağduriyetini ortaya koyamadığı ve soyut bir başvuru yapmış olduğu gerekçeleriyle, başvuru kabul edilemez bulunmuştur.

      11.3.2021 t.li Feilazoo/Malta kararında, başvurucunun gereğinden uzun süre karantinada tutulması ve bulaştırıcılık riski taşıyanlarla birlikte aynı ortamda tutulması AİHS md. 3 ihlali olarak nitelendirilmiştir.

      23.3.2021 t.li Fenech/Malta kararında, halk sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde, ceza yargılamasının 3 ay ertelenmesi nedeniyle tutukluluk süresinin uzamasıyla ilgili şikayet kabul edilemez bulunmuştur.

      20.5.2021 t.li Terhes/Romanya kararında, pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan 3 hafta kadar kapanmanın, “ev hapsi” ile aynı olmadığı ve başvurucunun söz konusu kapanma sırasında nasıl olumsuz etkilendiğini ortaya koymadığı gerekçeleriyle, başvuruyu AİHS md. 5 açısından kabul edilemez bulmuştur.

      22.6.2021 t.li Bah/Hollanda kararında, göçmenlerin tutulduğu merkezde bulunan başvurucunun, pandeminin ilk haftasında, pandemi koşullarıyla ilgili şikayetlerini duruşmada hazır bulunarak veya telekonferans yöntemiyle ortaya koyamamış olmasıyla ilgili şikayetini, kendisiyle sık temasta bulunan avukatının telefonla yansıtmış olmasını, AİHS 5/4 açısından yeterli bulmuş ve başvurunun kabul edilemez olduğu sonucuna varmıştır.

                                                                                                                      Av. A. Münci Özmen

Üye Bilgi Güncelleme

Not: Güncellemeler üye onayı alındıktan sonra yapılmaktadır.

Üyelik Başvurusu