Ana SayfaArşivMakalelerSEÇİMLER ZAMANINDA YAPILMALIDIR

SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILMALIDIR

 

Prof. Dr. Türk:

       “28. dönem milletvekili genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri, Anayasa ve yasaların gerektirdiği tarih olan 18 Haziran 2023 günü yapılmalıdır. Ertelemeyi gerektirecek bir neden yoktur. Seçimler için yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar için önümüzde yeterli zaman vardır.”

       6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş Pazarcık ve  Elbistan merkezli olarak 10 ilimizde meydana gelen ve bütün milletimizi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında önümüzdeki 28. dönem milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinin yapılacağı tarih üzerindeki tartışmalar, seçimlerin ertelenmesi boyutlarına ulaştı. Bu konuda eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

        “Cumhuriyetimizin 100. yılının en önemli siyasî olayı, Anayasa’nın 77. maddesi uyarınca ‘beş yılda bir aynı günde yapılan’ Türkiye Büyük Millet  Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır.

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesinin II. fıkrasına  göre ‘Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.’ Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından aynı yönde bir hüküm, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrasında yer almak-tadır.

        Bu hükümlere göre önümüzdeki milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gereken tarih 18 Haziran 2023 Pazar, seçimlerin başlangıç tarihi ise 17 Nisan 2023 günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’ın daha önce açıkladığı, ama ne Meclis, ne  Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir erken seçim kararına dönüşmeyen 14 Mayıs 2023, artık seçimlerin yapılabileceği tarih olmaktan çıkmıştır. 

        Anayasa’nın 78. maddesine göre  ‘Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.’  Bu hüküm açıktır. Art arda iki depremle büyük bir felâket yaşadık; ama olağanüstü hâl ilânına da neden olan bu tabiî afet savaş değildir. Dolayısıyla bu maddeye göre seçimleri ertelemeye olanak olmadığı gibi; bunun için Anayasa’ya –geçici madde biçiminde de olsa– yeni bir hüküm koymaya gerek yoktur. 

        Şüphesiz, başta deprem bölgesindeki insan kayıplarımız, illerin nüfuslarındaki ve yerleşim düzenindeki değişiklikler, seçmen kütüklerinin buna göre düzeltilmesini, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarının Yüksek  Seçim Kurulu’nca yeniden belirlen-mesini gerektirecektir. Ama önümüzde 18 Haziran 2023’e  kadar 4, 17 Nisan 2023’e kadar 2 ay var. Bu süre içinde seçimler için gerekli hazırlıklar yapılabilir; siyasî partiler  Cumhurbaşkanı ve  milletvekili adaylarını belirleyebilir; partiler ve bağımsız adaylar seçim çalışmalarını yapabilir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. maddesi ile Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasına göre seçim kanunlarında yazılı süreleri kısaltarak uygulamaya yetkilidir

       Kısacası, önümüzdeki 28. dönem milletvekili genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri, Anayasa ve yasaların gerektirdiği tarih olan 18 Haziran 2023 günü yapılmalıdır. Ertelemeyi gerektirecek bir neden yoktur. Seçimler için yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar için önümüzde yeterli zaman vardır.” (14.2.2023)