Ana SayfaArşivBasın DuyurularıKOŞULLARI ZORLAYARAK YAPILANOLAĞANÜSTÜ İTİRAZ*

KOŞULLARI ZORLAYARAK YAPILANOLAĞANÜSTÜ İTİRAZ*

 

 

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimlerin yenilenmesi için önceki gün (16 Nisan 2019) Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ye “olağanüstü itiraz”  başvurusu yapması üzerine, DSP Parti Meclisi üyesi ve eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk,  aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:

“31 Mart 2019 günü İBB Başkanlığı seçiminde kullanılan oyların sayım ve dökümüne ilişkin itirazlarından bir sonuç alamayan AKP’nin  YSK’ye yaptığı ‘olağanüstü itiraz’, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 130. maddesinin II. fıkrasında öngörülen ve ‘siyasî partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri’ tarafından ‘tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve hâller sebebiyle’  yapılan başvurudur. AKP, kanıt olarak üç valiz dolusu belge eklediği başvuru dilekçesiyle İBB Başkanlığı  seçiminin iptalini ve seçimin yenilenmesini, Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmemesini istedi. Ama dün (17 Nisan 2017) İstanbul İl Seçim Kurulu’nca mazbatası verilen İmamoğlu,görevi devralarak çalışmaya başladı. Böylece gecikmeli de olsa olayın birinci bölümü sona erdi.

 Şimdi sıra, AKP’nin seçim tutanağının düzenlenmesini beklemeden yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda. Bu, 2972 sayılı Mahallî İdareler  ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un  ‘Seçimin veya tutanağın iptali’ başlıklı 25. maddesi ile ‘Seçimlerin yenilenmesi’ başlıklı  29. maddesinin I. fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yapılması istemidir.

Bu istem, tıpkı 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçiminde Siirt ilinde 1 CHP’li, 1 AKP’li ve 1 Bağımsız  Adayın kazandığı seçimin, AKP’nin itirazı üzerine, YSK tarafından ‘2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 39/2-3. maddesi çerçevesinde seçim işlemleri nedeniyle iptaline’ karar verilmesi  ve 9 Mart 2003 günü yapılan yenileme seçimini ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan bulunan üç adayı ile AKP’nin kazanmasına benzer bir  sonucun ortaya çıkacağı hesabına dayanmaktadır.

 Keza 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçiminde AKP’nin 258 milletvekili ile 550 üyeli TBMM’de çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle Anayasa’nın o tarihte yürürlükteki 116. maddesinde öngörülen 45 günlük süre içinde Bakanlar Kurulunun kurulamadığı gerekçesiyle, gerçekte bu yönde oluşturulan koşullar içinde Cumhurbaş-kanı Erdoğan’ın TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine; 1 Kasım 2015 günü yapılan milletvekili genel seçiminde AKP’nin 317 milletvekili ile Meclis’te çoğunluk kazanmasına benzer bir şekilde, İstanbul seçmeninin yeni bir seçimde 31 Mart 2019 günü verdiği kararı değiştireceği ve AKP adayını seçeceği umulmaktadır.

Eğer İstanbul seçimi, 298 sayılı Kanunu’nun 130. maddesinin II. fıkrası anlamında sonuca etkili olmayan birtakım aksaklıklara veya haksız iddialara dayanılarak  iptal edilecek olursa; bu, millî iradenin hiçe sayılması anlamına gelecektir. YSK’nin hukuka en uygun ve doğru kararı vermesi, Türk Milletinin haklı beklentisidir.”  (18.4.2019).

_________________________

*Kısaltılmış haber olarak bk. Sözcü, 20.4.2019, s. 11 “9 Mart ve 1 Kasım gibi yapmak istiyorlar” (Asuman Aranca).