Ana SayfaArşivMakalelerELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA DA KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA DA KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

Kurumumuz Üyesi Prof. Dr.Hikmet Sami Türk’ ün  yazılı açıklaması : 

      “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel besin ürünlerinde KDV oranının % 1’e indirileceğini açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin değişmez niteliklerinden biri olan sosyal devlet  ilkesine uygun bir uygulamadır.

      Aynı uygulama, temel enerji gereksinmelerinden olan elektrik ve doğal gaz için de yapılmalıdır. Özellikle son elektrik faturaları, gerek hane halkı olarak bireysel tüketiciler, gerek ticaret ve sanayi  kuruluşları, fabrikalar  için  altından kolay kolay kalkamayacakları, çalışmalarını sekteye uğratacak tutarlara ulaşmıştır. O nedenle hâlen tüketilen elektrik ve doğal gaz  bedelleri üzerinden  % 19  oranında alınan KDV de  %  1’e, en çok en çok % 2’ye  indirilmelidir.

       Sosyal devlet ilkesine uygun olacak böyle bir indirim, çeşitli tedbirlerle özendirmeye çalıştığımız sanayi için de uygun bir teşvik niteliği taşıyacaktır. Anayasa’nın 73. maddesinin IV. fıkrası çerçevesinde Cumhurbaşkanına verilen vergi oranlarında indirim yapma yetkisi çerçevesinde böyle bir uygulamaya gidilebilir. Kaldı ki  elektrik ve doğal gaz için KDV ödeyenlerin çoğu, ayrıca elektrik ve  havagazı tüketim vergisi yükümlüsüdür. Böyle bir çifte vergilendirme, yine Anayasa’nın 73. maddesinin II. fıkrasında yer alan ‘Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağlımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.’ hükmü  karşısında tartışılabilir niteliktedir. Elektrik ve doğal gaz için ödenen KDV oranlarında yapılacak bir indirim, Anayasa’nın 73. maddesinin II. fıkrası hükmüne de uygun olacaktır.”

(12.2.2022)