Türk Hukuk Lûgatı

Kurumumuzla özdeşleşen ve alanında aşılamayan anıt eser Türk Hukuk Lûgatı, kurumumuzun 12 yılı aşkın çalışmaları sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş biçimiyle iki cilt (Türkçe-Türkçe ve İngilizce-Almanca-Fransızca-Latince) olarak 79 yıl sonra yeniden yayımlandı!

 

Yeni Türk Hukuk Lûgatı’nı yayıncısı Yetkin Yayınları ve www.yetkin.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Yazılar

Yayımlanan yazılardaki görüş ve düşünceler yalnızca yazarlarına ait olup Türk Hukuk Kurumu Derneği’ni bağlamaz ve sorumlu kılmaz. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

Türk Hukuk Kurumu Cumhuriyet Bayramı Bildirgesi

28 10 2022

 

 

Atatürk, diyor ki       

    

       “…Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasi görüş, ulusal siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların akıllarında ve karakterlerde yerleştiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanlış olamaz. Tarihin söylediği                         budur; bilimin, aklım mantığın söylediği böyledir.

       Ulusumuzun güçlü, mutlu ve tutarlı yaşayabilmesi için, devletin tamamen ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç örgütümüze tamamen uygun olması ve bu temele dayanması gerekir. Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı korumakla ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve refağına çalışmak.”

            “Genel olarak ulusu genel emeller peşinde oyalamamak ve

                                onu zarara uğratmamak…”  

            “ULUSAL GÜCÜ ETKEN, ULUSAL İRADEYİ EGEMEN KILMAK,

                                 TEMEL İLKEDİR”

ATATÜRK’ÜN DEYİMİYLE: İLELEBET CUMHURİYET

CUMHURİYET, LAİK VE HALKÇI, ULUSÇU VE DEVRİMCİ CUMHURİYET !

CUMHURİYET, HEP CUMHURİYET VE SONSUZLUĞA DOĞRU

CUMHURİYET :

LAİKLİĞİN ÇİÇEKLERİ,  HALKIN GÖNLÜNDE, HALKIN DÜŞÜNCESİNDE, HALKIN YAŞANTISINDA AÇANA DEĞİN,

ÇAĞDAŞ BİR UYGARLIK ÖZGÜR BİR DÜŞÜNCEDE ,ÖZGÜR VİCDANLARDA VE EN GÜZEL ÜRÜNLERİNİ VERENE DEĞİN CUMHURİYET !

TANRISAL İNANCI, DEVLETİN YAĞMA YASASI OLMAKTAN KURTARIP, İNSALARIN ÖZGÜR, DURU, AÇIK VE IŞIKLI İNANÇLARI HALİNE GETİRENE DEĞİN CUMHURİYET ,

LAİK, ANAYASACI, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BEZENEN DEVRİMCİ CUMHURİYET

YAŞASIN CUMHURİYET

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.

                                                                                           Av. Nail Gürman

Türk Hukuk Kurumu Başkanı

Üye Bilgi Güncelleme

Not: Güncellemeler üye onayı alındıktan sonra yapılmaktadır.

Üyelik Başvurusu