Türk Hukuk Lûgatı

Kurumumuzla özdeşleşen ve alanında aşılamayan anıt eser Türk Hukuk Lûgatı, kurumumuzun 12 yılı aşkın çalışmaları sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş biçimiyle iki cilt (Türkçe-Türkçe ve İngilizce-Almanca-Fransızca-Latince) olarak 79 yıl sonra yeniden yayımlandı!

 

Yeni Türk Hukuk Lûgatı’nı yayıncısı Yetkin Yayınları ve www.yetkin.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Yazılar

Yayımlanan yazılardaki görüş ve düşünceler yalnızca yazarlarına ait olup Türk Hukuk Kurumu Derneği’ni bağlamaz ve sorumlu kılmaz. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

KURTULUŞUN ZAFERİ KUTLU OLSUN

30 Ağustos Zafer Bayramı

Basın Duyurusudur

 

 

        MustafaKemal diyor ki!

       “MİLLETİ KURTARMAYA ÇALIŞANLARIN AYNI ZAMANDA MESELELERİNDE DE BİRER NAMUSKÂR, MÜTEHASSIS, FAAL BİRER ALİM OLMALARI LAZIMDIR”.

      “Tam üç aracın hazırlığının yeter ölçüde olduğunu görmek istiyorum. Onların BİRİNCİSİ, en önemlisi ve en temel olanı doğrudan doğruya milletin varlığı ve bağımsızlığı için gönlünde, vicdanında beliren ve gelişen istek ve dileklerin sağlamlığıdır. (…) İKİNCİ araç milleti temsil eden meclisin, milli isteği belirtmekte ve bunun gereklerini inanarak uygulamakta göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis, milli isteği ne denli çok dayanışma ve birlik içinde belirtirse düşmana karşı o denli güçlü bir üstünlük aracımız olur. ÜÇÜNCÜ araç, milletin silahlı evlatlarından meydana gelip düşmanın karşısına çıkarılmış bulunan ordumuzdur”.

       “Temel olan iç cephedir. Bu cephe bütün yurdun, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir; ama bu durum hiçbir zaman ülkeyi, bir milleti yok edemez. Önemli olan, ülkeyi temelinden yıkan, milleti tutsak ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne dek başarı da sağlamışlardır. Gerçekten ‘kaleyi içten almak’ dışından zorlamaktan çok kolaydır…”

 

Türk Hukuk Kurumu

Yönetim Kurulu

 

Üye Bilgi Güncelleme

Not: Güncellemeler üye onayı alındıktan sonra yapılmaktadır.

Üyelik Başvurusu