Ana SayfaArşivBasın DuyurularıAnayasa'ya Saygı (Çağrı 3)

Anayasa’ya Saygı (Çağrı 3)

TÜRK HUKUK KURUMU

Association des Juristes Turcs.Turkish Law Association. Der Verein des Turkischen Rechts

ANAYASA’YA SAYGI  (ÇAĞRI 3)

Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımını engelleme girişimi, Anayasanın 28, 29, 30. maddelerine ve Basın Kanunu’nun 25. maddesine aykırıdır, sansür niteliğindedir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına saldırıdır. Gazeteyi ve çalışanlarını hedef göstermektir. Siyasi iktidarın “ileri” demokrasisinde bu tür olayların şaşırtıcı bir yönü yoktur. Asıl şaşırtıcı olan basın özgürlüğünü hedef alan girişime karşı bir kısım medyanın takındığı tutumdur.

İfade ve basın özgürlüğüne karşı her tür eylemin karşısında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.

Sabih Kanadoğlu         
Türk Hukuk Kurumu Başkanı