Ana SayfaArşivMakalelerADIM ADIM LÂİKLİKTEN UZAKLAŞMAK

ADIM ADIM LÂİKLİKTEN UZAKLAŞMAK

Kurumumuz Üyesi Prof Dr. Hikmet Sami Türk’ün yazılı açıklaması : 

 

      “Son zamanlarda resmî açılış törenlerinin dualarla yapılması, yerleşik bir uygulama hâline gelmeye başladı. Yeni adlî yıl dualarla açılıyor; millet bahçeleri dualarla açılıyor. Duasız hiçbir açılış töreni yapılmıyor. Herkes, dinî inançlarının gereği olarak dua etmekte serbesttir.  Toplu duaların yeri ise camilerdir.   

      Resmî törenlerde yapılan dualar, inançlı insanları etkilemek için yapılan  açık bir din istismarıdır. Giderek yaygınlaşan bu yöntemin yerleşmesiyle adım adım lâiklikten uzaklaşılmaktadır. Bu yol, şeriat devletine giden bir çıkmaz sokaktır. Dualarla yapılan açılış töreninin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başladığı saate rastlaması, lâik ilkesine ters düşmesi yönünden ayrı bir anlam kazanmaktadır.

      Çünkü böyle bir  uygulama, Anayasa’nın Başlangıç kısmının V. paragrafında yazılı ‘kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı’ ibaresine, 2. maddesinde belirtilen ‘lâik hukuk devleti’ ilkesine, 24. maddesinin V. fıkrasında  yer alan ‘Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.’ hükmüne aykırıdır.

      Bu günkü millet bahçesi açılışının dikkati çeken başka bir özelliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasında vurguladığı Cumhur İttifakı’nın bir gövde gösterisine dönüşmesidir. Oysa yapılan açılış, bir Devlet töreni idi. Böyle olduğu hâlde törende diğer partilerden katılım yoktu. Millet bahçesinin açıldığı yer ve görev alanlarına giren bir  iş  olarak davet edilmiş olmaları gereken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Yenimahalle Belediye Başkanı törende yoktu. Toplumu kutuplaştıracak uygulamalar-dan vazgeçmek gerekir. Özellikle Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı, bütün toplumu kucaklayıcı bir tutum içinde  olmalıdır. ”  

 (28.10.2021)