Ana SayfaArşivBasın Duyuruları2021 Olağan Genel Kurul

2021 Olağan Genel Kurul

Sayın Üyemiz,

Olağan Genel Kurulumuz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.03.2021 Cuma günü saat 11.00 de Adakale Sokak No:28 Çankaya / Ankara adresindeki Prof. Dr. Muammer Aksoy Salonunda toplanacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, aynı gündemle 27.03.2021 Cumartesi  günü saat 11:00 de aynı yerde yapılacaktır.

Katılımları için üyelerimize duyurulur.

Türk Hukuk Kurumu Derneği

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Gündem:

1-      Açılış – Saygı duruşu

2-      Genel Kurul Başkanlık Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman)

3-      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

4-      Yazanakların sunulması,

a) Çalışma Yazanağının sunulması

b) Saymanlık Yazanağının sunulması (2018–2019 bilançoları, gelir-gider çizelgesi)

c) Denetleme Kurulu Yazanağının sunulması.

5-      Yazanakların görüşülmesi

a) Yönetim Kurulunun aklanmasının oylanması

b) Denetleme Kurulunun aklanmasının oylanması

6-      2020–2021 Bütçe Kestiriminin sunulması ve oylanması

7-      SEÇİMLER

a) Yönetim Kurulu (11 Asıl, 7 Yedek)

b) Denetleme Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

c) Onur Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

8-      Dilekler ve Öneriler

9-      Kapanış