2018 Genel Kurul

DUYURU

TÜRK HUKUK KURUMU

 DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

 

Olağan Genel Kurulumuz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.05.2018 Cuma günü saat 13:00 de Adakale Sokak No:28  adresindeki  Prof. Dr. Muammer Aksoy Salonunda toplanacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, aynı gündemle 12.05.2018 Cumartesi günü saat 13:00 de aynı yerde yapılacaktır.

Katılımları için üyelerimize duyrulur.

 

Türk Hukuk Kurumu Derneği 

Yönetim Kurulu 

 

Gündem:

1-      Açılış – Saygı duruşu

2-      Genel Kurul Başkanlık Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman)

3-      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

4-      Yazanakların sunulması,

a) Çalışma Yazanağının sunulması

b) Saymanlık Yazanağının sunulması (2016–2017 bilançoları, gelir-gider çizelgesi)

c) Denetleme Kurulu Yazanağının sunulması.

5-       

a) Yazanakların görüşülmesi

b) Yönetim Kurulunun aklanması için oylama

c) Denetleme Kurulunun aklanması için oylama

6-      2018–2019 Bütçe Kestiriminin sunulması ve oylanması

7-      SEÇİMLER

a) Yönetim Kurulu (11 Asıl, 7 Yedek)

b) Denetleme Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

c) Onur Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

8-      Dilekler ve Öneriler

9-      Kapanış