Ana SayfaArşivBasın Duyuruları2016 Olağan Genel Kurulu

2016 Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

 

Olağan Genel Kurulumuz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.05.2016 Cumartesi günü saat 13.00 de Ankara Yenişehir, Adakale Sokak No:28 adresindeki  Prof. Dr. Muammer Aksoy Salonunda toplanacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, aynı gündemle 14.05.2016 Cumartesi günü saat 13.00 de aynı yerde yapılacaktır.

 

Türk Hukuk Kurumu

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Gündem:

1-      Açılış – Saygı duruşu

2-      Genel Kurul Divan Başkanlığı Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman)

3-      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

4-      Yazanakların sunulması,

        a) Çalışma Yazanağının sunulması

        b) Saymanlık Yazanağının sunulması (2014–2015 bilançoları, gelir-gider çizelgesi)

        c) Denetleme Kurulu Yazanağının sunulması.

5-       

        a) Yazanakların görüşülmesi

        b) Yönetim Kurulunun aklanması için oylama

        c) Denetleme Kurulunun aklanması için oylama

6-      2016–2017 Bütçe Kestiriminin sunulması ve oylanması

7-      SEÇİMLER

        a) Yönetim Kurulu (11 Asıl, 7 Yedek)

        b) Denetleme Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

        c) Onur Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

8-      Dilekler ve Öneriler

9-      Kapanış